Utwórz fakturę

Lekáreň Vysoká pri Morave - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Lekáreň Vysoká pri Morave
PIN 35726822
TIN 2021359021
Numer VAT SK2021359021
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lekáreň Vysoká pri Morave
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 278 579 €
Zysk -2 820 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265967129, 0342858585, 0901961606, 0552813212
Telefon(y) kom. 0901961606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 82,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,407
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 353
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 353
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,054
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,715
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 339
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 73,185
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,775
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,775
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,556
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,387
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,667
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,720
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,169
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,854
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,854
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,299
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 261
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,038
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 82,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,481
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,481
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -99,845
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -99,845
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,075
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,259
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -27
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,286
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,652
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,230
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,468
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,698
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 17,046
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,374
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,632
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,164
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 313
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 851
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 278,362
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 278,579
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 274,927
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,435
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,488
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 221,415
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,830
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -119
D. Usług (účtová grupa 51) 9,182
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,803
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,202
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,547
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,054
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 204
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,340
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,340
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 665
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,054
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 738
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 335
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 335
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 403
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -738
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,353
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,173
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,213
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726822 TIN: 2021359021 Numer VAT: SK2021359021
 • Zarejestrowana siedziba: Lekáreň Vysoká pri Morave, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.04.2013Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   19.04.2013Zrušené sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   26.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hodák Ľanová 3171/68 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.01.2013
   25.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   14.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Slechan Přemyslovská 2018/27 Praha - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.05.2012
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   13.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   25.11.2011Noví spoločníci:
   DOMOV ZDRAVIA, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   11.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   28.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   16.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   15.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   15.06.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   14.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   20.09.2005Noví spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   19.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   02.03.2005Nové sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   01.03.2005Zrušené sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   08.12.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   07.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   13.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01