Utwórz fakturę

MAKROFAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAKROFAKT
PIN 35726971
TIN 2020228650
Numer VAT SK2020228650
Data utworzenia 16 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 383 257 €
Zysk -9 166 €
Kapitał 125 502 €
Kapitał własny 55 942 €
Dane kontaktowe
E-mail makrofakt@makrofakt.sk
Telefon(y) 0243633716, 0243633718
Nr(y) faksu 0243633717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 102,683
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,424
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,424
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,554
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,800
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,388
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,382
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,382
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,366
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,003
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,363
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,705
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,705
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 102,683
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,776
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 709
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,594
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 112,241
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -63,647
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,166
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,907
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,777
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 25,504
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 25,504
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,273
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,097
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,036
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,036
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,663
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,478
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,814
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,033
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 388,654
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 383,257
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 145
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 377,587
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,729
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 137
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,346
D. Usług (účtová grupa 51) 156,472
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 137,552
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,204
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,344
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,004
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,058
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,154
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,154
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -472
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 153,777
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,397
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5,390
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,130
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,048
2. Pozostałe koszty (562A) 2,048
O. Walutowe straty (563) 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,859
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,733
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,166
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726971 TIN: 2020228650 Numer VAT: SK2020228650
 • Zarejestrowana siedziba: MAKROFAKT, Vajnorská 98, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 30.11.2006
  Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika 13.05.1998
  Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 16.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Antonín Jaroš 1 328 € (20%) Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
  Vratislav Ondrák 5 311 € (80%) 21 Pravonín 257 09 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.2009Noví spoločníci:
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   28.12.2006Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   prevádzkovanie skladov okrem prevádzkovania verejných skladov
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 30.11.2006
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.05.1998
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.1997
   27.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   06.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   05.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   11.04.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   08.02.2001Nové sidlo:
   Vajnorská 98 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   07.02.2001Zrušené sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   05.05.2000Nové predmety činnosti:
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   13.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   osobná taxislužba
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   MAKROFAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vykonávane na zákazku
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava