Utwórz fakturę

D.M.K. AUDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D.M.K. AUDIT
PIN 35727080
TIN 2020268118
Numer VAT SK2020268118
Data utworzenia 18 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.M.K. AUDIT
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 487 €
Zysk -6 857 €
Kapitał 145 159 €
Kapitał własny 60 679 €
Dane kontaktowe
E-mail dmk@chello.sk
Telefon(y) 0252632204, 0252632205, 0252921319
Nr(y) faksu 0252921319
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,769
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 97,237
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,014
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,454
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 115,769
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,447
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 50,332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,857
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 64,609
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,414
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 332
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,389
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,474
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 106,487
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,487
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 70,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 111,421
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,477
C. Usług (účtová grupa 51) 19,504
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,994
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,875
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,479
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 74,700
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,392
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,934
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,506
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 964
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 964
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -962
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,896
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,857
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727080 TIN: 2020268118 Numer VAT: SK2020268118
 • Zarejestrowana siedziba: D.M.K. AUDIT, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01 05.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Darina Kurotová 4 648 € (70%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Ing. Darina Nováková 996 € (15%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Mgr. Milan Kurota 996 € (15%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Darina Nováková Špitálska 53 Bratislava 811 01
   01.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   05.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Mgr. Milan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   04.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   05.01.2005Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   18.09.1997Nové obchodné meno:
   D.M.K. AUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov, -
   činnosť účtovných poradcov, -
   vedenie účtovnej evidencie, -
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť, -
   reklamná a propagačná činnosť, -
   lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   automatizované spracovanie údajov, -
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vykonávanie administratívnych prác
   výskum trhu a verejnej mienky, -
   vydavateľská a edičná činnosť, -
   prenájom spotrebného a priemyselného tova- ru
   prenájom nehnuteľností, -
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03