Utwórz fakturę

DHL Exel Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DHL Exel Slovakia
PIN 35727144
TIN 2020210313
Numer VAT SK2020210313
Data utworzenia 17 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DHL Exel Slovakia
Diaľničná 2/4149
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 857 151 €
Zysk 2 529 087 €
Kapitał 12 272 818 €
Kapitał własny 4 913 646 €
Dane kontaktowe
E-mail miloslav.guran@dhl.com
Telefon(y) 0232161111, 0915397595
Telefon(y) kom. 0915397595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,009,772
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 525,797
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 255,124
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 22,197
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 232,927
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 270,673
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 270,673
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,910,756
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 85,343
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 85,343
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 289,898
8. Podatek odroczony należności (481A) 289,898
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,532,853
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,927,239
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,927,239
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,454,999
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,179
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -6,564
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,662
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,662
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,573,219
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 278,043
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,295,176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,009,772
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,246,436
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,011,937
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,011,937
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 517,543
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 201,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 201,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,325
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,325
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,529,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,763,336
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,742
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,742
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 171,393
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 171,393
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,126,588
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,841,985
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,841,985
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 856,343
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 595,557
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,487
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,460,613
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,643,095
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,817,518
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,857,151
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 44,857,151
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,192,975
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,192
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 645,984
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,232,933
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 552,870
D. Usług (účtová grupa 51) 18,476,642
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,103,596
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,915,190
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,273,716
4. Koszty społeczne (527, 528) 914,690
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,952
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 159,216
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 159,216
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,280
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,196
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,624,218
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,163,463
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,411
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11
2. Pozostałe koszty (562A) 11
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,387
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,379
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,620,839
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,091,752
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,039,301
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 52,451
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,529,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727144 TIN: 2020210313 Numer VAT: SK2020210313
 • Zarejestrowana siedziba: DHL Exel Slovakia, Diaľničná 2/4149, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 15.03.2012
  Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika 16.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Exel Overseas Limited 2 011 937 € (100%) Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.2013
   26.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   14.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   05.08.2010Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Senec 903 01
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   18.06.2010Nové obchodné meno:
   DHL Exel Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   17.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   27.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   26.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Exel Overseas Limited Ocean House, The Ring Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   27.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   20.09.2004Nové sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   19.09.2004Zrušené sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   08.10.2002Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   18.02.2002Nové obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   17.02.2002Zrušené obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   09.11.2000Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   08.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní a službách-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie skladov
   colná deklarácia
   predaj software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany