Utwórz fakturę

RATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RATA
PIN 35727250
TIN 2021344754
Data utworzenia 05 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RATA
Vajnorská 82
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 689 €
Zysk 5 565 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 604
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 604
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 604
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,936
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,790
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,790
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,790
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,146
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,882
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,665
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 748
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 748
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,713
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,910
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -197
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,565
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,976
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,586
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,423
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 390
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 390
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,689
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,689
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,689
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,594
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,603
D. Usług (účtová grupa 51) 9,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,095
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,413
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -107
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,988
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,423
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,423
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015