Utwórz fakturę

HEL - INSTAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.07.2016
Basic information
Nazwa firmy HEL - INSTAL
PIN 35727284
TIN 2020203768
Numer VAT SK2020203768
Data utworzenia 12 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HEL - INSTAL
Chorvátska 125
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 615 961 €
Zysk 38 994 €
Kapitał 472 013 €
Kapitał własny 66 809 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336496309
Date of updating data: 19.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 495,424
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 169,157
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 169,157
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,878
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 49,348
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,296
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 67,635
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 324,127
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 90,910
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 90,154
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 756
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 115,784
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,341
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,341
2. Wartość netto kontraktu (316A) 72,538
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,710
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 117,433
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 53,346
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,087
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,140
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,140
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 495,424
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,250
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,900
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,900
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 690
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 71,666
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,666
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,174
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,442
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,041
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,401
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 360,491
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 80,196
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,196
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 261,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,027
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,662
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,766
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,340
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,241
Date of updating data: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 613,295
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 615,961
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 208,987
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 404,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,666
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,742
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 183,989
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 280,765
D. Usług (účtová grupa 51) 15,950
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,350
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,446
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,864
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,522
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,219
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,219
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,947
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,219
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 132,591
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,509
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,845
2. Pozostałe koszty (562A) 1,845
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 664
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,474
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,745
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,751
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,751
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 38,994
Date of updating data: 19.07.2016
Date of updating data: 19.07.2016