Utwórz fakturę

1. MP štúdio - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 1. MP štúdio
PIN 35727331
TIN 2020228628
Data utworzenia 12 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 1. MP štúdio
Hlinícka 1
83005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 115 €
Zysk 4 216 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421904624513
Telefon(y) kom. +421904624513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,950
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,950
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,958
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,950
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,357
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,830
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -3,506
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,324
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,216
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,593
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,593
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,648
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,648
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 945
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,115
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,115
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,115
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,223
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35
D. Usług (účtová grupa 51) 9,651
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 537
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,892
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,429
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 730
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 599
2. Pozostałe koszty (562A) 599
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 131
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -730
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,162
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 946
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 946
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727331 TIN: 2020228628
 • Zarejestrowana siedziba: 1. MP štúdio, Hlinícka 1, 83005, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04 01.04.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Petra Lešková 6 640 € (100%) Na lánoch 6 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2011Noví spoločníci:
   Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.04.2011
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   1. MP štúdio, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlinícka 1 Bratislava 830 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04