Utwórz fakturę

BSG development - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BSG development
PIN 35727390
TIN 2021361210
Numer VAT SK2021361210
Data utworzenia 22 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSG development
Fláviovská 53
85110
Bratislava
Financial information
Zysk -902 979 €
Kapitał 927 384 €
Kapitał własny -27 432 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903435029
Telefon(y) kom. 0903435029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,929
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,917
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 24,917
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 24,917
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,929
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -930,411
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,071
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,171
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,242
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -902,979
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 955,340
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 190
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 706,950
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 705,896
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 705,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,054
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 248,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159
D. Usług (účtová grupa 51) 3
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 135
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -159
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,141
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 141,141
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,043,001
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,032,398
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,827
2. Pozostałe koszty (562A) 2,827
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,776
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -901,860
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -902,019
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -902,979
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727390 TIN: 2021361210 Numer VAT: SK2021361210
 • Zarejestrowana siedziba: BSG development, Fláviovská 53, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05 22.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Mahdalíková 3 639 € (54.8%) Fláviovská 53 Bratislava 851 10
  Miroslav Mahdalík 3 000 € (45.2%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.06.2010Noví spoločníci:
   Eva Mahdalíková Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   Miroslav Mahdalík Tománkova 6/3003 Bratislava 841 05
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   05.11.2008Nové sidlo:
   Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   04.11.2008Zrušené sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   10.11.2006Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   09.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   26.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   06.06.2003Nové obchodné meno:
   BSG development, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie spoločenských, športových podujatí, konferencií a výstav
   prenájom motorových vozidiel
   preklady a tlmočenie
   faktoring a forfaiting
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   05.06.2003Zrušené obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   29.12.1999Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   28.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   26.08.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kultúrnych podujatí
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Noví spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05