Utwórz fakturę

SUPREMUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SUPREMUM
PIN 35727411
TIN 2020242125
Numer VAT SK2020242125
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUPREMUM
Dr. A. Schweitzera 194
91601
Stará Turá
Financial information
Sprzedaż i dochody 465 085 €
Zysk 137 €
Dane kontaktowe
E-mail eop@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0327752233, 0908807297
Telefon(y) kom. 0908807297
Date of updating data: 30.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 150,874
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 150,731
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,150
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 750
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,216
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,215
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,254
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 96,111
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 150,874
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,342
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,158
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,158
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,015
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,015
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,652
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 276
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,216
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 454
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,762
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,562
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,562
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,090
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
Date of updating data: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 465,135
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 465,085
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 465,085
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,912
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 428,777
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49
D. Usług (účtová grupa 51) 34,765
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 150
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,173
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 45
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 126
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 126
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -76
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 137
Date of updating data: 30.10.2015
Date of updating data: 30.10.2015