Utwórz fakturę

L + T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L + T
PIN 35727420
TIN 2020200798
Numer VAT SK2020200798
Data utworzenia 12 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L + T
Šancova 68
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 639 €
Zysk -40 434 €
Kapitał 61 087 €
Kapitał własny -174 061 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903266868
Telefon(y) kom. 0903266868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,678
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,735
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,735
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,735
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,928
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,382
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 39,382
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,061
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,061
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,061
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 485
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 485
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,434
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,809
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,809
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,083
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,132
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,594
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,638
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,639
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 46,036
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 923
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 680
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,852
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,537
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,346
D. Usług (účtová grupa 51) 41,763
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 443
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 443
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,213
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -38,687
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 261
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -261
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,474
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727420 TIN: 2020200798 Numer VAT: SK2020200798
 • Zarejestrowana siedziba: L + T, Šancova 68, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Lečko Krížna 7 Bratislava 811 07 12.04.2006
  Jarmila Tormová Alžbetin dvor 75 Miloslavov 900 42 12.04.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Lečko 3 319 € (50%) Krížna 7 Bratislava 811 07
  Jarmila Tormová 3 319 € (50%) Alžbetin dvor 75 Miloslavov 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.04.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, nástrojov, motorových vozidiel
   grafické práce na počítači podľa predlohy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Milan Lečko Krížna 7 Bratislava 811 07
   Jarmila Tormová Alžbetin dvor 75 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lečko Krížna 7 Bratislava 811 07
   Jarmila Tormová Alžbetin dvor 75 Miloslavov 900 42
   11.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava
   17.03.2005Nové sidlo:
   Šancova 68 Bratislava 811 05
   16.03.2005Zrušené sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   01.06.2001Noví spoločníci:
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1998Nové sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   29.03.1998Zrušené sidlo:
   75 Miloslavov 900 42
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   L + T, s.r.o.
   Nové sidlo:
   75 Miloslavov 900 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Lečko 75 Miloslavov
   Jarmila Tormová Znievska 5 Bratislava