Utwórz fakturę

AUTO LUMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO LUMA
PIN 35727438
TIN 2020219190
Numer VAT SK2020219190
Data utworzenia 17 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO LUMA
Lamačská cesta 103
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 548 037 €
Zysk -20 455 €
Kapitał 367 617 €
Kapitał własny 31 695 €
Dane kontaktowe
E-mail autoluma@autoluma.sk
Telefon(y) 0254788105
Nr(y) faksu 0254788105
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 418,721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 122,520
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 122,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,071
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 67,449
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 295,275
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 228,532
4. Zwierzęta (124) - /195/ 498
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 228,034
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,477
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,477
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 471
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 40
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,755
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,033
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,722
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 926
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 926
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 418,721
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,240
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 755
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 755
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,301
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,968
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,667
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,455
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,481
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,699
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,699
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 404,782
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,864
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 278,585
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,598
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,940
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,083,428
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 548,037
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 541,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,471
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,477
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 369,944
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,862
D. Usług (účtová grupa 51) 80,008
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,441
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,502
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,619
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,320
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,409
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,533
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,533
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,440
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,387
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,005
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,005
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,005
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,445
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,010
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,010
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,455
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727438 TIN: 2020219190 Numer VAT: SK2020219190
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO LUMA, Lamačská cesta 103, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07 17.09.1997
  Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06 17.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľuboš Pažourek 3 320 € (50%) Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
  Martin Hudák 3 320 € (50%) Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   25.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   17.09.1997Nové obchodné meno:
   AUTO LUMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   oprava motorových vozidiel
   autobazár
   požičiavanie vozidiel
   záložňa
   Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06