Utwórz fakturę

REGAS HP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy REGAS HP
PIN 35727446
TIN 2021318464
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REGAS HP
Pri Habánskom mlyne 24/6968
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 213 €
Zysk 2 562 €
Dane kontaktowe
E-mail regas-hp@regas-hp.sk
Telefon(y) 0254793335
Nr(y) faksu 0254793335
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 370,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 370,456
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,402
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,809
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 14,593
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 348,054
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 636
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 347,418
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 370,456
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,713
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 733
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 733
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,778
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,778
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,562
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 346,743
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 775
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 775
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 344,894
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 288
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,303
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,264
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 943
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 340,096
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,074
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,074
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,211
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 63,213
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,211
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,002
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,023
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,882
D. Usług (účtová grupa 51) 13,382
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,311
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,445
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,786
4. Koszty społeczne (527, 528) 80
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,428
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,947
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 152
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -148
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,042
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,562
Date of updating data: 28.09.2016
Files
4303643.tif
Date of updating data: 28.09.2016