Utwórz fakturę

MNT company - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.02.2016
Basic information
Nazwa firmy MNT company
PIN 35727519
Data utworzenia 12 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MNT company
Ovčiarska 10359/9
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 162 €
Zysk 1 115 €
Kapitał 4 549 €
Kapitał własny -33 315 €
Date of updating data: 08.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 207
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 207
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 207
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,199
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,953
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,953
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,115
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,406
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,406
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,446
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 08.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,162
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,075
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,075
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,115
Date of updating data: 08.02.2016
Date of updating data: 08.02.2016