Utwórz fakturę

MEDLINE MEDICA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
PIN 35727578
TIN 2020210434
Numer VAT SK2020210434
Data utworzenia 23 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 001 992 €
Zysk 78 541 €
Kapitał 439 864 €
Kapitał własny 55 387 €
Dane kontaktowe
E-mail medicaslovakia@slovanet.sk
Telefon(y) 0263811441, 0263822644, 0268288291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 624,737
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,412
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,712
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,712
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,700
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 598,477
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 349,012
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 349,012
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 70,100
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 70,100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,377
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,377
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,988
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,988
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,848
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,198
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,650
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 624,737
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,833
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 681
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,972
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,972
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,541
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,904
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 369
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 369
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 428,751
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 352,865
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,865
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,407
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,414
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,232
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,677
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,340
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,340
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,002,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,001,992
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 997,490
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 888,423
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 541,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,423
D. Usług (účtová grupa 51) 64,292
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 252,356
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 214,173
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,063
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 858
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,509
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,509
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,932
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 113,569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,608
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,704
2. Pozostałe koszty (562A) 8,704
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 893
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,547
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 104,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 78,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727578 TIN: 2020210434 Numer VAT: SK2020210434
 • Zarejestrowana siedziba: MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01 28.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zdeněk Bott 6 639 € (100%) Lúčna 22 Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   23.09.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   20.08.2001Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   19.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.1998Nové obchodné meno:
   MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   19.08.1998Zrušené obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   23.09.1997Nové obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01