Utwórz fakturę

int. e. s. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy int. e. s.
PIN 35727730
TIN 2020268140
Numer VAT SK2020268140
Data utworzenia 24 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba int. e. s.
Cesta na Klanec 75/4620
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 651 €
Zysk 46 156 €
Kapitał 68 991 €
Kapitał własny 44 750 €
Dane kontaktowe
E-mail halkova@chello.sk
Telefon(y) 0903672241
Telefon(y) kom. 0903672241
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,711
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,711
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,711
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,101
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 42
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,989
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,009
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 97,812
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,458
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46,156
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 44,354
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 634
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,256
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,314
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 77,651
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 77,651
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 18,105
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,495
C. Usług (účtová grupa 51) 2,655
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,066
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 146
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,310
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,433
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 59,546
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 73,501
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 122
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 122
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -119
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 59,427
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 13,271
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 46,156
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727730 TIN: 2020268140 Numer VAT: SK2020268140
 • Zarejestrowana siedziba: int. e. s., Cesta na Klanec 75/4620, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03 20.10.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Igor Masár 6 639 € (100%) Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.10.2009
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   01.09.2005Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
   31.08.2005Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 62 Bratislava 841 02
   04.10.2000Nové sidlo:
   Pod záhradami 62 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   03.10.2000Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   19.01.2000Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vyučovanie cudzích jazykov /jazyk taliansky a anglický/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Stanislav Reguli Kolískova 10 Bratislava 841 05
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   int. e. s., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Stanislav Reguli Kolískova 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01