Utwórz fakturę

ROSTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROSTER
PIN 35727781
TIN 2021349825
Numer VAT SK2021349825
Data utworzenia 16 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROSTER
Damborského 4
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 954 €
Zysk 12 811 €
Kapitał 132 056 €
Kapitał własny 120 411 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264462496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 139,378
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 139,149
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 30
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 30
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 139,119
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 139,078
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 229
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 139,378
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,222
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,090
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,090
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 111,682
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 111,682
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,156
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,156
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 43
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,411
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,966
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,954
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,609
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,345
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,111
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,321
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,662
D. Usług (účtová grupa 51) 1,896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 230
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,075
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 408
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 408
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -396
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,447
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,636
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,636
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015