Utwórz fakturę

H + H REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H + H REAL
PIN 35727853
TIN 2020250859
Numer VAT SK2020250859
Data utworzenia 25 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H + H REAL
Palárikova 76
02201
Bratislava
Financial information
Zysk -663 339 €
Kapitał 31 €
Kapitał własny -39 416 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903742128
Telefon(y) kom. 0903730380, 0903742128
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 421,884
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 421,884
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,556
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 134,556
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 287,328
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 287,093
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 421,884
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -702,756
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -46,388
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,614
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -82,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -663,339
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,124,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 160
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,124,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,085,182
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,085,182
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,851
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,887
D. Usług (účtová grupa 51) 678,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -678,887
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -678,881
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,851
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16,851
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 343
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 343
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 16,508
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -662,379
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -663,339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727853 TIN: 2020250859 Numer VAT: SK2020250859
 • Zarejestrowana siedziba: H + H REAL, Palárikova 76, 02201, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 wrzesień 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marek Lukasz Gryciuk 6 639 € (100%) Warszawa 03-290 Poľská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.06.2014Nové sidlo:
   Palárikova 76 Čadca 022 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.06.2014Zrušené sidlo:
   Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.05.2014Noví spoločníci:
   Marek Lukasz Gryciuk Geodezyjna 73 A m.2 Warszawa 03-290 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Lukasz Gryciuk Geodezyjna 73 A m. 2 Warszawa 03-290 Poľská republika Vznik funkcie: 23.04.2014
   05.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   20.12.2012Nové sidlo:
   Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   19.12.2012Zrušené sidlo:
   Orechová 842 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   07.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   06.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   24.08.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   24.06.2006Nové sidlo:
   Orechová 842 Dunajská Lužná 900 42
   23.06.2006Zrušené sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 08
   23.02.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zstavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   22.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 26.05.2003
   Monika Szeibeczederová Jánošíkova 599 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 26.05.2003
   25.09.1997Nové obchodné meno:
   H + H REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výkopové zemné práce
   upratovacie služby
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 26.05.2003
   Monika Szeibeczederová Jánošíkova 599 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 26.05.2003