Utwórz fakturę

SIGNUM Reality - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SIGNUM Reality
PIN 35727969
TIN 2020269724
Numer VAT SK2020269724
Data utworzenia 22 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIGNUM Reality
Radlinského 10
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -199 €
Kapitał 418 985 €
Kapitał własny 151 505 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 119,830
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 119,830
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 299,256
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 299,125
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 419,086
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 151,305
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 144,865
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -199
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,781
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 267,781
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 128
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -128
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -199
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015