Utwórz fakturę

MOZA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MOZA
Stan Zniszczono
PIN 35728027
TIN 2020206815
Numer VAT SK2020206815
Data utworzenia 16 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOZA
Ružová 24
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 374 €
Zysk 31 872 €
Kapitał 2 049 €
Kapitał własny -131 464 €
Dane kontaktowe
E-mail moza@moza.sk
Telefon(y) 0905333300
Telefon(y) kom. 0905333300
Date of updating data: 14.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 428
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 428
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 428
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,127
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 815
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,555
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,591
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -138,766
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,872
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,146
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,354
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,077
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,715
Date of updating data: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 33,374
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,374
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 542
C. Usług (účtová grupa 51) 99
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 430
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 32,832
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -99
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 32,832
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 31,872
Date of updating data: 14.09.2015
Date of updating data: 14.09.2015
 • PIN :35728027 TIN: 2020206815 Numer VAT: SK2020206815
 • Zarejestrowana siedziba: MOZA, Ružová 24, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 16 wrzesień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.09.2015Zrušené obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   30.11.1998Nové obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   16.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným