Utwórz fakturę

REFORMATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.07.2016
Basic information
Nazwa firmy REFORMATA
PIN 35728167
TIN 2021359835
Numer VAT SK2021359835
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REFORMATA
Palisády 48
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 329 785 €
Zysk 12 686 €
Kapitał 493 608 €
Kapitał własny 446 844 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254433739, +421254433740
Nr(y) faksu 0254430500
Date of updating data: 19.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 390,455
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 390,455
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 553
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,924
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,996
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,867
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 498,379
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 417,520
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 372,830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 25,033
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,686
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 78,892
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,021
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,475
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,079
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,317
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,397
Date of updating data: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 329,785
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,536
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 315,374
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,875
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 292,705
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 8,594
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,320
C. Usług (účtová grupa 51) 54,719
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 86,285
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 735
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,611
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 6,796
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,645
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 37,080
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 198,277
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 54
X. Interesu dochód (662) 54
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,443
N. Walutowe straty (563) 14
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,429
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,389
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 31,691
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 19,005
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12,686
Date of updating data: 19.07.2016
Date of updating data: 19.07.2016
 • PIN :35728167 TIN: 2021359835 Numer VAT: SK2021359835
 • Zarejestrowana siedziba: REFORMATA, Palisády 48, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 03.10.2014
  Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 25.01.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) 0 € (0%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.01.2016
   10.01.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
   13.11.2014Nové predmety činnosti:
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.10.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.10.2014
   12.11.2003Nové sidlo:
   Palisády 48 Bratislava 811 06
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) IČO: 00 179 213 Palisády 46 Bratislava
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   REFORMATA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným