Utwórz fakturę

V A L A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy V A L A
PIN 35728191
TIN 2021318596
Numer VAT SK2021318596
Data utworzenia 25 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V A L A
Tematínska 4
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 58 347 €
Zysk 21 928 €
Kapitał 120 538 €
Kapitał własny 116 520 €
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 166,204
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 165,803
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,835
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,242
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,242
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 593
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 157,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 132,513
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 401
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 166,204
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,429
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,818
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 130,379
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 130,379
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,928
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,775
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 332
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,851
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 365
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 161
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,308
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 592
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 592
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,558
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 58,347
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,558
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,789
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,143
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,554
D. Usług (účtová grupa 51) 13,946
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,498
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,217
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,401
4. Koszty społeczne (527, 528) 880
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 916
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,204
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,058
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -90
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,114
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,186
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,186
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,928
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016