Utwórz fakturę

TVR a RE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy TVR a RE
PIN 35728213
TIN 2020242059
Numer VAT SK2020242059
Data utworzenia 30 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TVR a RE
Mierová 21
82705
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 401 841 €
Zysk -22 424 €
Kapitał 75 655 €
Kapitał własny 16 382 €
Dane kontaktowe
E-mail tvr@tvr.sk
Telefon(y) 0248284206, 0948939222
Telefon(y) kom. 0918428793, 0948939222
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 48,549
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,233
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,233
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,233
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,304
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,845
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,380
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,380
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,783
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 682
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,496
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 963
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 48,549
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,496
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,625
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 253,066
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -248,441
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,424
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,045
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,122
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,623
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,122
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,122
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,826
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,362
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,703
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,610
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,300
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 401,879
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 401,841
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,003
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,838
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 421,637
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,695
D. Usług (účtová grupa 51) 237,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 142,951
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,783
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,018
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,150
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 653
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,761
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,761
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,796
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -213,927
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,706
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,706
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,667
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,463
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,424
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016