Utwórz fakturę

SOLLER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLLER
PIN 35728337
TIN 2020210423
Numer VAT SK2020210423
Data utworzenia 24 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLLER
Na Hrebienku 24
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 415 381 €
Zysk 34 846 €
Kapitał 92 363 €
Kapitał własny 57 291 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252621267
Nr(y) faksu 0252621269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 184,879
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,470
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,470
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,470
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 181,549
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,955
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,856
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 110,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,916
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,916
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,807
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,301
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,326
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,326
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,244
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,520
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,860
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,630
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 184,879
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,137
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,651
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,651
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,846
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,742
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,257
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,922
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,922
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 607
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 407
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,889
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,432
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,458
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 409,149
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 415,381
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 185,830
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 223,319
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,232
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,623
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 290,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,982
D. Usług (účtová grupa 51) 54,919
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,889
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,777
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,082
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,030
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 445
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 420
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 420
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,915
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,758
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,195
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 719
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 717
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 187
O. Walutowe straty (563) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 532
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,290
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,444
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,444
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 34,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728337 TIN: 2020210423 Numer VAT: SK2020210423
 • Zarejestrowana siedziba: SOLLER, Na Hrebienku 24, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 24.09.1997
  Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01 07.10.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jana Dudíková 3 320 € (50%) Na Hrebienku 24 Bratislava
  Ing. Anna Denková 3 320 € (50%) Klenová 11 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   31.07.2000Nové sidlo:
   Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 1 811 02
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   07.01.1998Nové sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   SOLLER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť-okrem výkonu stavebného a technického dozoru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava