Utwórz fakturę

SLOVKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVKON
PIN 35728370
TIN 2021365852
Data utworzenia 01 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVKON
Údernícka 14
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 882 €
Zysk 523 €
Kapitał 15 992 €
Kapitał własny 14 113 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,153
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 287
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,866
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,153
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,636
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 136,095
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,114
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -157,290
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 523
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 136
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,303
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 177
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 646
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,882
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,400
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,482
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,580
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,567
C. Usług (účtová grupa 51) 76
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,898
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,302
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,757
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,299
M. Koszty oprocentowania (562) 9
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,290
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,299
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,003
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 523
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249295.tif
Date of updating data: 25.06.2015