Utwórz fakturę

S - KONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S - KONSULT
PIN 35728388
TIN 2020251024
Data utworzenia 01 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S - KONSULT
Jána Smreka 6158/10
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 430 €
Zysk 900 €
Dane kontaktowe
E-mail info@webst.sk
Telefon(y) 0940874288
Telefon(y) kom. 0940874288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,019
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,999
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,019
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,539
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 900
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,430
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,430
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 49
C. Usług (účtová grupa 51) 49
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,381
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,381
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1
N. Walutowe straty (563) 1
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,380
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 900
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246342.tif
Date of updating data: 25.06.2015