Utwórz fakturę

M.D.M. Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.D.M. Slovakia
PIN 35728396
TIN 2020268371
Numer VAT SK2020268371
Data utworzenia 01 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.D.M. Slovakia
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 237 482 €
Zysk -250 008 €
Kapitał 3 611 248 €
Kapitał własny -201 989 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259334262, 0259334264, 0259334288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,393,737
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,344,648
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,341,328
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 307,508
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,258,244
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 105,251
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,670,325
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,320
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,346
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,751
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,131
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,903
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 620
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,057
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,743
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 17
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,043
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 683
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,393,737
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,998
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,041,095
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,041,095
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 80,568
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 80,568
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,323,653
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,323,653
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -250,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,844,968
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 188,629
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 35,000
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 153,629
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,650,383
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,286,844
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 731,935
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,909
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,352,402
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,746
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,431
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 367
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,956
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,956
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 767
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 235,926
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 237,482
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 235,926
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,556
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,577
D. Usług (účtová grupa 51) 68,747
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 102,345
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,966
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,366
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,013
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 258,122
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 258,122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,821
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -248,645
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 133,602
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 419
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 89
2. Pozostałe koszty (562A) 89
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 328
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -403
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -249,048
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -250,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728396 TIN: 2020268371 Numer VAT: SK2020268371
 • Zarejestrowana siedziba: M.D.M. Slovakia, Dobrovičova 8, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Natália Blaškovičová Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01 19.05.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Martin Blaškovič 1 041 095 € (100%) Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2007Noví spoločníci:
   Dr. Martin Blaškovič Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01
   10.01.2007Zrušeny spoločníci:
   DUBLIN INDUSTRIES LIMITED Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.BOX 146 Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   23.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   prekladateľské a tlmočnícke práce z a do jazyka anglického
   vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk
   17.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Natália Blaškovičová Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 19.05.2005
   16.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Schmidtová 279 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 25.06.2004
   14.09.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   25.06.2004Nové obchodné meno:
   M.D.M. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( maloobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   DUBLIN INDUSTRIES LIMITED Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.BOX 146 Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lucia Schmidtová 279 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 25.06.2004