Utwórz fakturę

TV TIP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Nazwa firmy TV TIP
Stan W likwidacji
PIN 35728426
TIN 2020268327
Numer VAT SK2020268327
Data utworzenia 01 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TV TIP
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Financial information
Kapitał -6 573 €
Kapitał własny -5 466 632 €
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -6,573
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -21,803
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -21,838
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -21,906
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -21,906
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,230
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -6,573
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,563,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,394,160
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,394,160
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,970,714
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 397,968
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,368,682
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,535,549
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,885
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,523,309
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 799,959
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,959
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,458,544
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 126,505
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,746
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,154
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,154
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016