Utwórz fakturę

KERAIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KERAIN
PIN 35728515
TIN 2020241982
Numer VAT SK2020241982
Data utworzenia 30 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KERAIN
Doležalova 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 268 439 €
Zysk -5 831 €
Kapitał 65 049 €
Kapitał własny -36 669 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220862090, 0220862091, 0903252152, 0903571798
Telefon(y) kom. 0903571798
Nr(y) faksu 0220862091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,458
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,458
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,109
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,062
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,665
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,756
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 79,520
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,501
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -43,974
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,831
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 122,021
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 93,675
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,828
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,089
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,388
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,370
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 268,439
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 266,903
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 268,278
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 199,301
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,734
C. Usług (účtová grupa 51) 45,283
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,040
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,463
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 457
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 161
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,585
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 469
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 468
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,501
M. Koszty oprocentowania (562) 2,387
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,114
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,032
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,871
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728515 TIN: 2020241982 Numer VAT: SK2020241982
 • Zarejestrowana siedziba: KERAIN, Doležalova 3, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 22.03.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emília Nagyová 6 639 € (100%) J.Smreka 22 Bratislava 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.08.2008Nové sidlo:
   Doležalova 3 Bratislava 821 04
   15.08.2008Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   01.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   reklamná a propagačná činnosť v rousahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom motorových vozidiel a dopravných strojov
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov a strojných zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol.s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   03.09.1999Nové obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   02.09.1999Zrušené obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj-maloobchod
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   stavebná činnosť-murárske a obkladačské práce
   Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01