Utwórz fakturę

THREE PARTNERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy THREE PARTNERS
Stan Zniszczono
PIN 35728621
TIN 2020228617
Numer VAT SK2020228617
Data utworzenia 30 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba THREE PARTNERS
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 222 €
Zysk -26 249 €
Kapitał 16 992 €
Kapitał własny -5 191 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336405043
Telefon(y) kom. 0948333160
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,843
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,843
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,833
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,833
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,833
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,440
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,319
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,873
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,192
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,249
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,283
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 67
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 67
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,216
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,229
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,776
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,211
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,692
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,222
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,692
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,530
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,714
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,700
D. Usług (účtová grupa 51) 10,589
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 691
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 691
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,256
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,478
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,492
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,597
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 -203
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24
2. Pozostałe koszty (562A) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) -227
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 203
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,289
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,249
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35728621 TIN: 2020228617 Numer VAT: SK2020228617
 • Zarejestrowana siedziba: THREE PARTNERS, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.07.2011Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   19.07.2011Zrušené sidlo:
   dona Sandtnera 7 Pezinok 902 01
   30.04.2008Nové sidlo:
   dona Sandtnera 7 Pezinok 902 01
   29.04.2008Zrušené sidlo:
   Cajlanská 147 Pezinok 902 01
   13.10.2007Nové sidlo:
   Cajlanská 147 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Robert Blunár Za hradbami 2273/30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Blunár Za hradbami 2273/30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2007
   Zuzana Boďová L. Novomeského 2732/24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2007
   12.10.2007Zrušené sidlo:
   Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2006
   03.06.2006Nové obchodné meno:
   THREE PARTNERS, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2006
   02.06.2006Zrušené obchodné meno:
   ADVEC Trade spol. s r.o.
   13.05.2006Nové sidlo:
   Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne práce
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Boďová L. Novomeského 2732/24 Pezinok 902 01
   Andrea Ulrichová Brezová 367/44 Viničné 900 23
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Ulrichová Brezová 367/44 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 27.04.2006
   12.05.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Andrea Bombová Medená 15 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Andrea Bombová Medená 15 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   ADVEC Trade spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava