Utwórz fakturę

DANTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANTEX
PIN 35728680
TIN 2020219036
Numer VAT SK2020219036
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANTEX
Púpavová 26
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 461 €
Zysk 3 775 €
Kapitał 73 335 €
Kapitał własny -26 284 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265428278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 84,855
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,659
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,593
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,593
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,288
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,288
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,288
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,778
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 77
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,701
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 195
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 195
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 84,855
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,509
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 578
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 578
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,501
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,108
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,609
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,775
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,364
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 51
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 51
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,313
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 135
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 105,135
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,462
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,461
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 31,131
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,285
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,654
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,121
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 818
D. Usług (účtová grupa 51) 3,450
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,725
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,476
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 255
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,285
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,807
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,742
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 109
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,698
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 923
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 923
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728680 TIN: 2020219036 Numer VAT: SK2020219036
 • Zarejestrowana siedziba: DANTEX, Púpavová 26, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava 20.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dana Sýkorová 3 319 € (50%) Púpavova 26 Bratislava
  Július Ružička 3 319 € (50%) Novomeského 1214/72 Senica 905 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   DANTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roz- sahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04