Utwórz fakturę

GrECo International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.10.2016
Basic information
Nazwa firmy GrECo International
PIN 35728698
TIN 2020268481
Numer VAT SK2020268481
Data utworzenia 25 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GrECo International
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 802 €
Zysk -35 354 €
Kapitał 3 000 573 €
Kapitał własny 2 824 924 €
Dane kontaktowe
E-mail k.vogel@greco.sk
witryna internetowa http://www.greco.sk
Telefon(y) +421252932476
Telefon(y) kom. +421948216255, +421948354824, +421948074650
Nr(y) faksu 0257103820, 0257103833
Date of updating data: 24.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,027,751
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,989,196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,598
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,598
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,987,598
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,987,598
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,389
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,625
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 19
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,606
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,764
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,284
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,027,751
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,019,497
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 50,723
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,967,615
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,140,082
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -172,467
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,354
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,254
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 138
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 138
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,612
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,788
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,487
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,032
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,472
Date of updating data: 24.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,802
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,802
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47
D. Usług (účtová grupa 51) 11,073
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,541
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,095
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 834
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,612
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,439
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,439
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -34,273
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,120
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 643
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 208
2. Pozostałe koszty (562A) 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 435
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -600
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -34,873
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,354
Date of updating data: 24.10.2016
Date of updating data: 24.10.2016
 • PIN :35728698 TIN: 2020268481 Numer VAT: SK2020268481
 • Zarejestrowana siedziba: GrECo International, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 12.10.2014
  Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 31.12.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GrECo International Holding AG 33 194 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava-Nové mesto 831 04
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 12.10.2014
   10.06.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 31.12.2005
   25.03.2005Noví spoločníci:
   GrECo International Holding AG Elmargasse 2-4 Viedeň Rakúska republika
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   GrECo International, spol. s r.o.
   25.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným