Utwórz fakturę

MERLIN TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERLIN TRADE
PIN 35728736
TIN 2020268503
Numer VAT SK2020268503
Data utworzenia 07 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MERLIN TRADE
Bajzova 13
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -4 404 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244638595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 435,569
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 370,405
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 370,405
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 370,405
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,164
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,517
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,499
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,415
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,603
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,647
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 105
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 435,569
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 39,782
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 39,782
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 46,089
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 46,089
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -328,032
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -328,032
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,404
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 516,164
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 422,863
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 313,272
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,272
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,864
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 69,094
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,808
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,525
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,098
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 63,098
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,633
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 21,029
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,277
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50
D. Usług (účtová grupa 51) 3,224
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,274
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 167
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -167
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728736 TIN: 2020268503 Numer VAT: SK2020268503
 • Zarejestrowana siedziba: MERLIN TRADE, Bajzova 13, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Králik predseda Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 20.06.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.02.2009Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   10.02.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   17.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa športových potrieb
   prevádzkovanie kolkární
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín
   prenájom strojov a zariadení
   predaj pohonných hmôt
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   10.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   02.10.2001Nové sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a fotaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   19.07.2000Nové obchodné meno:
   MERLIN TRADE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   18.07.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   13.01.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   12.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   14.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01
   07.10.1997Nové obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a fotaiting
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01