Utwórz fakturę

FARMAK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FARMAK SLOVAKIA
PIN 35728965
TIN 2020203713
Numer VAT SK2020203713
Data utworzenia 24 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FARMAK SLOVAKIA
Mozartova 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 642 €
Zysk -8 159 €
Kapitał 67 065 €
Kapitał własny 4 001 €
Dane kontaktowe
E-mail per-bau@per-bau.sk
Telefon(y) 0336475336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,009
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,224
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 48,224
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 48,224
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 678
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 678
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,107
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,109
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,009
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,158
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,303
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,303
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,167
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 55,022
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 54,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 145
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 145
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,642
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,642
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,597
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,658
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,120
D. Usług (účtová grupa 51) 3,225
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 78
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,744
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,744
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 491
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,016
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,748
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 183
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -183
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,199
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728965 TIN: 2020203713 Numer VAT: SK2020203713
 • Zarejestrowana siedziba: FARMAK SLOVAKIA, Mozartova 13, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika 16.02.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jiří Žák 6 639 € (100%) Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika Vznik funkcie: 16.02.2007
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   20.11.2003Nové sidlo:
   Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01
   01.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   31.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   FARMAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   chemická výroba, výskum a poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01