Utwórz fakturę

SOLEARIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLEARIS
PIN 35728973
TIN 2020210412
Numer VAT SK2020210412
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLEARIS
Námestie hraničiarov 31
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 448 €
Zysk 10 993 €
Kapitał 217 751 €
Kapitał własny 174 922 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907321080, +421948189993, +421903461260, +421903461283, +421905590017, +421903802100, +421908693095, +421918883981, +421948060527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 58,177
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,111
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,575
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 160,797
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 77,715
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,458
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,654
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 218,974
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,916
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 167,255
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,993
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,058
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,844
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 27,331
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 484
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,845
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,638
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 166,448
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 165,151
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,297
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 153,663
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,611
C. Usług (účtová grupa 51) 29,041
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 96,630
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 500
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,673
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,208
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,785
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 123,499
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,052
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,049
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,844
M. Koszty oprocentowania (562) 189
N. Walutowe straty (563) 2,378
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 277
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,792
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,993
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015