Utwórz fakturę

1. zdravotná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Nazwa firmy 1. zdravotná
PIN 35729058
TIN 2021374003
Numer VAT SK2021374003
Data utworzenia 24 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 1. zdravotná
Záhradnícka 8
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 557 €
Zysk -11 087 €
Kapitał 195 019 €
Kapitał własny 14 294 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 136,698
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 136,698
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,896
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,639
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 428
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,211
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 155,337
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,853
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 384
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -23,788
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,087
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 183,190
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 183,190
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,244
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 176,948
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,557
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,557
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 21,626
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,959
C. Usług (účtová grupa 51) 3,739
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 73
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,709
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,146
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,069
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,859
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 59
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 59
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -58
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -10,127
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -11,087
Date of updating data: 03.03.2016
Date of updating data: 03.03.2016