Utwórz fakturę

Md-D konzult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Md-D konzult
PIN 35729082
TIN 2021364455
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Md-D konzult
Záhumenná 5
90026
Slovenský Grob
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 861 €
Zysk 7 479 €
Kapitał 23 295 €
Kapitał własny 7 840 €
Dane kontaktowe
E-mail vrbikovaj@gmail.com
Telefon(y) 0903228117
Telefon(y) kom. 0903228117
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,880
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,880
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,880
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,034
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,273
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 876
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,858
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 31,914
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,319
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 372
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,479
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,595
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 16,595
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,053
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 543
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,683
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,316
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 50,861
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 46,852
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,087
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,827
C. Usług (účtová grupa 51) 7,087
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,015
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,919
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,119
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,654
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,774
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,938
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 85
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 85
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -85
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,689
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,210
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,479
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015