Utwórz fakturę

H.KA. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H.KA.
PIN 35729155
TIN 2021366171
Data utworzenia 06 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H.KA.
Fraňa Kráľa 13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 691 €
Zysk 1 758 €
Kapitał 40 492 €
Kapitał własny 19 149 €
Dane kontaktowe
E-mail kata@hka.sk
Telefon(y) 0252444001, 0252444003, 0252444201, 0903650950, 0903718930
Telefon(y) kom. 0903650950
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,052
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,052
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,324
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,324
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,728
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,143
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,585
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,061
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 866
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 866
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,202
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,202
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,758
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,991
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 325
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 325
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,666
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,371
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,371
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,465
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 350
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,691
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,691
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,691
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,453
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 310
D. Usług (účtová grupa 51) 4,097
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,725
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,640
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,042
4. Koszty społeczne (527, 528) 43
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,238
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,284
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,238
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,758
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015