Utwórz fakturę

SARPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SARPO
PIN 35729244
TIN 2020228595
Numer VAT SK2020228595
Data utworzenia 10 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SARPO
Pri Šajbách 3
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 323 835 €
Zysk -40 516 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244880921, +421244680206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 649,407
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 314,123
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 314,123
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 68,379
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 243,421
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,323
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 332,774
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,171
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,101
4. Zwierzęta (124) - /195/ 70
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,035
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 47,916
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,916
2. Wartość netto kontraktu (316A) 27,830
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 275
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 146,476
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 146,476
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 106,092
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 136
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 105,956
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,510
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,510
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 649,407
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 576,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 68,392
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 68,392
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 521,543
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,004
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,004
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,821
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,452
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -631
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,516
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,143
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,709
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,905
2. Wartość netto kontraktu (316A) 20,800
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 376
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,774
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,070
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,695
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,190
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,529
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,529
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 309,217
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 323,835
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 307,928
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -54
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,343
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,286
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,332
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 363,312
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 115,409
D. Usług (účtová grupa 51) 69,753
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 139,528
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 100,603
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,474
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,451
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,489
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,489
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,453
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,422
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,477
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 124,055
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,556
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,516
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729244 TIN: 2020228595 Numer VAT: SK2020228595
 • Zarejestrowana siedziba: SARPO, Pri Šajbách 3, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Spielböcková Pútnicka 110 Bratislava 841 06 02.02.2006
  Ing. Pavol Spielböck predseda Pútnická 110 Bratislava 841 06 25.11.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Spielböcková Pútnicka 110 Bratislava 841 06
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   01.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava 851 02
   30.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   29.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Potočná 23 Bratislava 831 06
   Ľuboslava Kotrasová Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Pútnická 110 Bratislava 841 06
   17.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Potočná 23 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Spielböck Pútnická 110 Bratislava 841 06
   16.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Švabinského 14 Bratislava 851 02
   15.12.1999Nové sidlo:
   Pri Šajbách 3 Bratislava 831 06
   14.12.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 92 Bratislava 831 02
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   SARPO, a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 92 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ľuboslava Kotrasová Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Švabinského 14 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava 851 02