Utwórz fakturę

Tatra Real Trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tatra Real Trade
PIN 35729465
TIN 2021400238
Numer VAT SK2021400238
Data utworzenia 14 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Tatra Real Trade
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 €
Zysk -480 058 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257267211
Nr(y) faksu 0257267216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,115
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,115
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,335
8. Podatek odroczony należności (481A) 51,335
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,926
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,230
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,230
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,696
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,854
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,115
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -698,638
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,193
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,193
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -258,413
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 146
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -258,559
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480,058
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,753
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 769,753
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 244,919
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,919
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 265,729
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259,105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 549,718
D. Usług (účtová grupa 51) 40,958
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508,760
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -549,705
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -40,958
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101,960
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 101,960
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 101,960
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,029
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 852
2. Pozostałe koszty (562A) 852
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 177
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 100,931
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -448,774
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,284
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 30,324
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729465 TIN: 2021400238 Numer VAT: SK2021400238
 • Zarejestrowana siedziba: Tatra Real Trade, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 27.04.2005
  Martin Vaverčák člen Klobúčnicka 4 Bratislava 811 01 11.10.2005
  Ing. Roman Doupovec podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 29.11.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.04.2005
   28.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   27.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   25.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   24.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   02.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Vaverčák - člen predstavenstva Klobúčnicka 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   01.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.04.2005
   22.06.2005Nové obchodné meno:
   Tatra Real Trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.04.2005
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.04.2005
   21.06.2005Zrušené obchodné meno:
   TRADE REAL, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva Tonkovce 672 Nový Život 930 38
   Ing. Pavol Kalman - člen predstavenstva Jána Mudrocha 1353/30 Senica 905 01
   Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   10.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva Tonkovce 672 Nový Život 930 38
   Ing. Pavol Kalman - člen predstavenstva Jána Mudrocha 1353/30 Senica 905 01
   Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   09.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Dubravický - člen predstavenstva Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dušan Štefaničiak - člen predstavenstva Štefánikova 269/20 Námestovo 029 01
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   14.10.1997Nové obchodné meno:
   TRADE REAL, a.s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   správa budov súvisiaca s obstarávaním služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viktor Dubravický - člen predstavenstva Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dušan Štefaničiak - člen predstavenstva Štefánikova 269/20 Námestovo 029 01
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06