Utwórz fakturę

Transprojekt - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Transprojekt
PIN 35729651
TIN 2020268547
Numer VAT SK2020268547
Data utworzenia 17 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Transprojekt
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 210 099 €
Zysk -3 169 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,058,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,876,991
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,876,991
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 311,218
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 200,921
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,999,553
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 365,299
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 181,838
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 181,825
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 177,721
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,721
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,104
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 67
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -54
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,058,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -98,434
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,570
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,570
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,179
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,179
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -120,014
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -120,014
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,169
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,263
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,697,686
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,697,686
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,459,577
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 482,316
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,316
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 981,013
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 210,099
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 135,609
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,000
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 19,490
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,275
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 171
D. Usług (účtová grupa 51) 158,803
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,747
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,490
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,490
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,824
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,125
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,993
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,837
2. Pozostałe koszty (562A) 31,837
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,993
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,169
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015