Utwórz fakturę

UNIQA InsService - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIQA InsService
PIN 35729759
TIN 2020268613
Numer VAT SK7020000229
Data utworzenia 15 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIQA InsService
Lazaretská 15
82007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 325 724 €
Zysk 102 629 €
Dane kontaktowe
E-mail uctovnictvo@stonline.sk
Telefon(y) 0315526698, 0326527033, 0335515852, 0336473972, 0356410635, 0415423119, 0434288082, 0455363600, 0465
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 342,900
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,535
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 48,535
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,688
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,180
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,667
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 286,497
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,314
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 130,325
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 105,539
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,539
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,478
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 308
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 148,858
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 148,818
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,868
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,868
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 342,900
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,910
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,297
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,297
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 49,345
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,345
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,629
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,013
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,142
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 89,253
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,641
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,641
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,667
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,439
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,144
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,362
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 76,618
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 76,618
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 977
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 977
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,324,722
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,325,724
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,324,722
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,002
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,057
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,168
D. Usług (účtová grupa 51) 300,422
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 749,262
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 533,078
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 196,564
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,620
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,232
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,589
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,384
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 136,667
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 973,132
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,637
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,637
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 135,054
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,425
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,846
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 579
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 102,629
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729759 TIN: 2020268613 Numer VAT: SK7020000229
 • Zarejestrowana siedziba: UNIQA InsService, Lazaretská 15, 82007, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra 15.10.1997
  Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín 22.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UNIQA poisťovňa, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   07.01.2004Noví spoločníci:
   UNIQA poisťovňa, a.s. IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   22.02.2001Nové obchodné meno:
   UNIQA InsService, spol. s r.o.
   21.02.2001Zrušené obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   22.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   21.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   15.10.1997Nové obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 820 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo pre poisťovne
   vykonávanie administratívnych prác pre poisťovne
   Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá