Utwórz fakturę

D.M.K. CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D.M.K. CONSULTING
PIN 35729830
TIN 2021378095
Numer VAT SK2021378095
Data utworzenia 13 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.M.K. CONSULTING
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 196 765 €
Zysk 39 216 €
Dane kontaktowe
E-mail dmk@chello.sk
Telefon(y) 0252921319
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,788
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,788
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,788
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,191
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 83,790
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,979
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,555
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 333
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 334
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 39,216
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,424
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 242
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 100,182
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,541
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,351
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,943
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,347
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 196,765
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 196,765
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 144,956
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,835
C. Usług (účtová grupa 51) 96,449
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,808
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 402
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,104
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,348
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 51,809
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 89,481
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,293
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,289
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,290
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 50,519
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 11,303
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 39,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729830 TIN: 2021378095 Numer VAT: SK2021378095
 • Zarejestrowana siedziba: D.M.K. CONSULTING, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01 06.12.2006
  Ing. Štefan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01 01.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Darina Kurotová 2 224 € (33.3%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Ing. Darina Nováková 2 224 € (33.3%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Mgr. Milan Kurota 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Darina Nováková Špitálska 53 Bratislava 811 01
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová ml. Špitálska 53 Bratislava 811 01
   06.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Mgr. Milan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Darina Kurotová ml. Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Štefan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.03.2004
   05.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová ml. Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   05.01.2005Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová ml. Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   13.10.1997Nové obchodné meno:
   D.M.K. CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vykonávanie ekonomicko-administratívnych prác
   výskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská a edičná činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   umelecká agentúra
   skladovanie
   organizovanie a zabezpečovanie verejných kultúrnych podujatí vrátane podujatí v oblasti módy
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004