Utwórz fakturę

BLAHO-BYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BLAHO-BYT
PIN 35729899
TIN 2021355468
Numer VAT SK2021355468
Data utworzenia 17 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLAHO-BYT
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 387 435 €
Zysk 3 877 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243294383, 0243643431, 0243643432, 0243643433, 0243643435
Telefon(y) kom. +421903247735, +421908718042, +421918718042, 0908718042
Nr(y) faksu 0243294383
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 161,284
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 89,854
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,700
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,700
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,154
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,154
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,412
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 140
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,104
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,104
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,104
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,168
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,599
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,569
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 161,284
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,859
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,344
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,050
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,535
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,535
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -28,665
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,463
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,128
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,877
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,143
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,991
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,126
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,944
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,715
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,715
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,644
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,292
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,065
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 208
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 246,083
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 387,435
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 246,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,352
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,869
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,014
D. Usług (účtová grupa 51) 134,392
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 181,995
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 143,243
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,270
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,482
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,300
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,554
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,554
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,614
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,566
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,677
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,856
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,853
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,188
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,341
2. Pozostałe koszty (562A) 3,341
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 847
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 668
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,234
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,357
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,877
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729899 TIN: 2021355468 Numer VAT: SK2021355468
 • Zarejestrowana siedziba: BLAHO-BYT, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 27.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Mozola 7 979 € (52%) Repašského 10 Bratislava 841 02
  Ing. Michal Hrabovec 4 603 € (30%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Miroslav Kováč 2 762 € (18%) Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   19.09.2012Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   18.09.2012Zrušené sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   06.04.2012Noví spoločníci:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   05.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   08.04.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   12.01.2010Nové sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Matičná 67 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   11.01.2010Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   21.01.2002Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   čistiace a upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   automatizované spracovanie dát
   záhradnícke práce - údržba zelene, údržba terénu
   poradenstvo v oblasti služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov a exteriérov
   prieskum trhu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   20.01.2002Zrušené sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   BLAHO-BYT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava