Utwórz fakturę

ADP - audit, dane, poradenstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADP - audit, dane, poradenstvo
PIN 35729945
TIN 2020268591
Numer VAT SK2020268591
Data utworzenia 17 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADP - audit, dane, poradenstvo
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 111 439 €
Zysk 54 228 €
Dane kontaktowe
E-mail office@adpgroup.sk
Telefon(y) 0220909022, 0220909021
Telefon(y) kom. +421903412059, +421903491180
Nr(y) faksu 0220909022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 984,059
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 317,625
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 174,696
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,364
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 173,332
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 142,929
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 142,929
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 559,570
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,493
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 516,706
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,706
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 4,787
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,077
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,446
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,631
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 106,864
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 106,864
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 984,059
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 155,367
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 155,367
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,228
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,470
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,470
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 695,152
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 152,323
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,323
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 508,800
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,237
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,066
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,826
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 900
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 70,004
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 70,004
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,199
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,108,676
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,111,439
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,108,676
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,034,923
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 880,557
D. Usług (účtová grupa 51) 642,333
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 335,713
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 237,090
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,777
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,846
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,593
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 163,493
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 163,493
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,516
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 585,786
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,451
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 528
2. Pozostałe koszty (562A) 528
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,923
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,448
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,840
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,840
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 54,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729945 TIN: 2020268591 Numer VAT: SK2020268591
 • Zarejestrowana siedziba: ADP - audit, dane, poradenstvo, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava 05.06.2003
  Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 05.06.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Mihok 4 448 € (67%) Račianska 29 Bratislava
  Ing. Marek Otruba 2 191 € (33%) Ľanová 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2013Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   14.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   10.09.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   09.09.2008Zrušené sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   07.08.2008Nové sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   06.08.2008Zrušené sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   08.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 821 01
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   28.10.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   08.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   30.03.2001Nové obchodné meno:
   ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   29.03.2001Zrušené obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   19.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04