Utwórz fakturę

PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
PIN 35730111
TIN 2021290920
Numer VAT SK2021290920
Data utworzenia 17 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 198 931 €
Zysk 5 795 €
Dane kontaktowe
E-mail info@pro-education.sk
Telefon(y) 0252633881, 0252633882, 0252633883
Telefon(y) kom. 0903246385, 0905428627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,230
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 476
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 38,427
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,792
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,866
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,230
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,480
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,130
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 29
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,887
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,795
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,750
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 365
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 16,476
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 44,909
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,477
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,520
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,220
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,692
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 198,931
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,115
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 193,289
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,527
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 186,884
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,037
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,377
C. Usług (účtová grupa 51) 147,205
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,186
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 552
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,047
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 39,785
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 116
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 116
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,691
M. Koszty oprocentowania (562) 2,403
N. Walutowe straty (563) 1,180
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,108
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,575
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,472
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,677
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015