Utwórz fakturę

KVZ Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KVZ Invest
PIN 35730200
TIN 2020268800
Numer VAT SK2020268800
Data utworzenia 17 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KVZ Invest
Sokolská 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 209 918 €
Zysk -4 114 €
Dane kontaktowe
E-mail kvz@kvz.sk
witryna internetowa http://www.kvz.sk
Telefon(y) kom. +421903454313
Nr(y) faksu 0244456956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 124,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,893
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,893
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,179
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,213
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,213
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,778
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,778
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 135
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,005
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,205
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55,800
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 124,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,732
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,531
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,531
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 89,675
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,203
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,528
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,114
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,807
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,168
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,521
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,521
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,420
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,435
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,452
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,329
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 209,918
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 209,918
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 74,113
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 135,805
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,332
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 77,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,456
D. Usług (účtová grupa 51) 69,326
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47,238
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,906
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,092
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,235
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,811
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,414
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,870
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 107
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,351
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 211
2. Pozostałe koszty (562A) 211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,239
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,653
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 461
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 461
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,114
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730200 TIN: 2020268800 Numer VAT: SK2020268800
 • Zarejestrowana siedziba: KVZ Invest, Sokolská 8, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava 13.08.2001
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 29.06.2011
  Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 29.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Pavlovič 1 328 € (20%) Majerníková 26 Bratislava
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. 2 524 € (38%) L. Dérera 15 Bratislava 831 01
  Ing. Katarína Zárišová 2 788 € (42%) Romanova 35 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.2011
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 29.06.2011
   14.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   02.07.2004Nové sidlo:
   Sokolská 8 Bratislava 811 04
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   28.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   19.12.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   administratívne a pisárske práce
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   18.12.2001Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   25.01.1999Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   KVZ Invest s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02