Utwórz fakturę

FINANCIAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINANCIAL
PIN 35730307
TIN 2020228749
Numer VAT SK2020228749
Data utworzenia 24 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINANCIAL
Karpatské námestie 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 815 €
Zysk 3 633 €
Kapitał 203 640 €
Kapitał własny 14 465 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244681269
Telefon(y) kom. +421905759367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 246,463
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 159,514
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,198
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 144,316
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 144,316
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,780
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,838
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,699
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,699
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,942
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,568
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,374
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,169
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,072
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22,097
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 246,463
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,161
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,161
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,366
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 312
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 312
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,745
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,670
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,670
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 69,205
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 610
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 342
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,918
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 309
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 309
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,815
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 114,813
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,728
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,419
D. Usług (účtová grupa 51) 69,601
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,179
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 40
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 991
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,896
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,087
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,793
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,344
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 71,342
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75,718
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 71,342
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 107
2. Pozostałe koszty (562A) 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,269
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,374
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,713
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730307 TIN: 2020228749 Numer VAT: SK2020228749
 • Zarejestrowana siedziba: FINANCIAL, Karpatské námestie 8, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 19.08.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Vrba 3 319 € (50%) Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
  Eva Eckhardtová - Vrbová 3 319 € (50%) Borová 24 Borová 916 61
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2008Nové sidlo:
   Karpatské námestie 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2008
   08.09.2008Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   22.09.2006Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   21.09.2006Zrušené sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   24.10.1997Nové obchodné meno:
   FINANCIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   factoring a forfaiting, mimo súdneho vymáhania podľadávok
   Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava