Utwórz fakturę

B&G Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy B&G Services
PIN 35730439
TIN 2020229167
Numer VAT SK2020229167
Data utworzenia 21 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B&G Services
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 416 €
Kapitał 83 928 €
Kapitał własny 61 135 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,943
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,493
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,493
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,493
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 74,289
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,977
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 39,977
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,076
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,076
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,236
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,224
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 161
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 161
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,943
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,001
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,117
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,117
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,419
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,942
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,942
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,091
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,091
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,500
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 75
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,416
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,416
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,416
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016