Utwórz fakturę

M-AUDITES - audit a ekonomický servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M-AUDITES - audit a ekonomický servis
PIN 35730544
TIN 2021345425
Data utworzenia 21 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M-AUDITES - audit a ekonomický servis
Hrebendova 12
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 215 €
Zysk 3 041 €
Kapitał 24 957 €
Kapitał własny 22 824 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262803191
Telefon(y) kom. +421903037379
Nr(y) faksu 0262803191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,889
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,524
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,011
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,011
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,011
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,513
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,065
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,448
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 365
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,889
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,060
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,716
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,041
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,829
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 360
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 360
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,469
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 307
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 172
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,215
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,215
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,215
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,401
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 452
D. Usług (účtová grupa 51) 667
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,247
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,236
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,493
4. Koszty społeczne (527, 528) 518
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,814
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,096
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 143
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 143
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 143
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,893
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 852
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 852
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,041
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4225679.tif
Date of updating data: 25.06.2015