Utwórz fakturę

VOPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Nazwa firmy VOPA
PIN 35730587
TIN 2020200842
Numer VAT SK2020200842
Data utworzenia 21 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VOPA
Hlinkova 5/2324
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 549 886 €
Zysk 5 948 €
Kapitał 2 702 806 €
Kapitał własny 1 519 353 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0435866400, 0444357125, 0905266081
Telefon(y) kom. 0905266081
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,831,460
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 79,517
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 79,517
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 445
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,173
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,899
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,749,511
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,660,856
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,660,856
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,535
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 75,921
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,921
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,614
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,120
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,120
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,432
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,432
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,831,460
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,782
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 43,152
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 43,152
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,374,462
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 395
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 395
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 141,825
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 141,825
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,948
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,678
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,558
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,558
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,197,785
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,285
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,285
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,045,646
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,508
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,418
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,335
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,549,886
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,549,886
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,525,798
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,330
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,758
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,299
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,279,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,383
D. Usług (účtová grupa 51) 58,098
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 125,345
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,201
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,463
4. Koszty społeczne (527, 528) 681
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,216
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,276
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,906
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,587
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 156,572
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,759
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,478
2. Pozostałe koszty (562A) 2,478
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,281
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,759
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,828
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,948
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016